ภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ภูเก็ต Ø
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต

เลขที่ประกาศ : 091203

ตำแหน่งงานว่างครูสังคม / Kp

ตำแหน่งงานว่างครูสังคม / Kp

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
- สอนวิชาสังคมในระดับประถมศึกษา
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 090809

ตำแหน่งงานว่างรองหัวหน้าครัวอาหารอีสาน ร้านอาหารคำพูน สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด โทร 088-646-6274

ตำแหน่งงานว่างรองหัวหน้าครัวอาหารอีสาน ร้านอาหารคำพูน สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด โทร 088-646-6274

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต
-มีความชำนาญด้านงานฝ้าเพดาน และ งานสีโดยเฉพาะ
-มีความสามารถด้านการก่อสร้าง
-มีความชำนาญด้านงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้
และงานซ่อมแซมต่างๆ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090682

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000-18000

งานประจำ : 12000-18000 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคารงานก่อสร้าง
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090683

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซค์งานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซค์งานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 9,000 ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
จัดทำเอกสาร รายงานความก้าวหน้าของงาน
1.) จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำวัน (daily report)
: ติดตามความก้าวหน้าของงานว่าตามแผนงานที่วางแผนไว้หรือไม่ ระบุอุปสรรค์และปัญหาในแต่ละวัน
2.) จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ (weekly report)
: ติดตามความก้าวหน้าของงาน วิเคราะห์ปัญหา และ ระบุแนวทางการแก้ไข
3.) จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (monthly report)
: สรุปรายการก้าวหน้าของงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดในเดือนนั้น พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090681

ตำแหน่งงานว่างQCงานระบบไฟฟ้าเเละงานระบบสุขาภิบาล

ตำแหน่งงานว่างQCงานระบบไฟฟ้าเเละงานระบบสุขาภิบาล

งานประจำ : เงินเดือน 30000ขึ้นไปหรือตามต

งานประจำ : 30000ขึ้นไปหรือตามต ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
ตรวจสอบการจิดตั้งระบบสุขาภิบาลในอาคาร
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090744

ตำแหน่งงานว่างจนท.แผนกทรัพยากรมนุษย์ (ไทย) /Ks

ตำแหน่งงานว่างจนท.แผนกทรัพยากรมนุษย์ (ไทย) /Ks

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
- ดูแลงานข้อมูลครู , การบันทึกเวลางาน, การบรรจุ แต่งตั้ง
- ติดต่อหน่วยงานภายใน-ภายนอก / การจัดอบรม, กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 090525

ตำแหน่งงานว่างการตลาดออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างการตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บ.

งานประจำ : 13,000 บ. ภูเก็ต
ขัดรูปแบบตัวผลิตภัณฑ์ อัพรูปขึ้นหน้าเพจ คิดข้อความ Content .ให้น่าสนใจ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ให้ได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น ดูแลตอบข้อซักถามทาง Inbox และ เพจ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090572

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีความเข้าใจในระบบ HR และสามารถจัดการเรื่องเอกสาร HR ได้ทั้งระบบ
- มีความรู้เรื่องประกันสังคม แรงงานต่างด้าว และกฎหมายแรงงาน
- มีความรู้ด้าน Recruitement และ Training ได้
- ใช้โปรแกรม Time Attendent และ Payroll ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะในโปรแกรมพื้นฐาน Word , Excel , Email เป็นต้น

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090509

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟ Coffee Shop

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟ Coffee Shop

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
ขายกาแฟ ชา น้ำ ขนม ร้ายภายในโรงเรียนขจรเกียรติถลาง
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090510

ตำแหน่งงานว่างครูสอนคณิตศาสตร์ (ประจำโรงเรียนขจรเกียรติถลาง) KT

ตำแหน่งงานว่างครูสอนคณิตศาสตร์ (ประจำโรงเรียนขจรเกียรติถลาง) KT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
- สอนคณิตศาสตร์เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090263

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค/ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง (สนง.ภูเก็ต) ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค/ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง (สนง.ภูเก็ต) ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต
ซ่อมบำรุงในโครงการ
เกี่ยวกับระบบน้ำ ไฟฟ้า ประปา ช่างไม้
- สามารถดูแลงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
- มีความขยัน-อดทน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090312

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี AP

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี AP

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
บัญชีเจ้าหนี้
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 090281

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบ (สนง.ภูเก็ต) ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบ (สนง.ภูเก็ต) ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต
รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้าภายในโครงการ
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090262

ตำแหน่งงานว่างBarista/แคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างBarista/แคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
ให้บริการ ชงเครื่องดื่ม รับออเดอร์จากลูกค้าที่มาใช้บริการ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090335

ตำแหน่งงานว่างสโตร์ ( ด่วน )

ตำแหน่งงานว่างสโตร์ ( ด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-14,000

งานประจำ : 10,000-14,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
ตรวจนับสินค้า เช่น น้ำ เครืองดื่มต่างๆ
ส่งของลงเรือ
ตรวจนับทรัพย์สินของบริษัท ฯ เป็นต้น
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090103

ตำแหน่งงานว่างSale โครงการ (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างSale โครงการ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
ติดต่อ/หาลูกค้า เพื่อทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089915

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ประจำโรงเรียนขจรเกียรติถลาง) KT

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ประจำโรงเรียนขจรเกียรติถลาง) KT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
ดูแลความสะอาดภายในอาคารเรียน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089750

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา
ดูแลบุคลากรในบริษัท
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 089749

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา
วางแผน/ควมคุมบัญชีและการเงิน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089920

ตำแหน่งงานว่างคนสวน (ประจำโรงเรียนขจรเกียรติถลาง) KT

ตำแหน่งงานว่างคนสวน (ประจำโรงเรียนขจรเกียรติถลาง) KT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
ดูแลงานสวน งานต้นไม้ภายในโรงเรียน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 12 วันที่ผ่านมา

หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต