ภูเก็ต กะทู้ หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภูเก็ต กะทู้ หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภูเก็ต กะทู้ หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ภูเก็ต กะทู้ หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ภูเก็ต Ø
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5613 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 107827

ตำแหน่งงานว่างช่างอิเลคทรอนิกส์หรือช่างระบบสื่อสาร

ตำแหน่งงานว่างช่างอิเลคทรอนิกส์หรือช่างระบบสื่อสาร

งานประจำ : เงินเดือน 12000ขึ้นไปหรือตามต

งานประจำ : 12000ขึ้นไปหรือตามต ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
เดินระบบไฟฟ้าเเละสื่อสารภายในเเละภายนอกคอนโดเเละโรงเเรม
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107826

ตำแหน่งงานว่างโฟร์เเมนไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างโฟร์เเมนไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 18000ขึ้นไป

งานประจำ : 18000ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ควบคุมคนช่างไฟเเละพาช่างไฟทำงาน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107831

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเเม็คโคร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเเม็คโคร

งานประจำ : เงินเดือน 15000ขึ้นไป

งานประจำ : 15000ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ขับรถเเม็คโครPC120-200
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107838

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 13000-18000

งานประจำ : 13000-18000 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
- จัดซื้อวัสดุงานระบบไฟฟ้าและประปาให้หน้างานก่อสร้าง
- จัดทำเอกสารส่งคอนเซาท์

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107824

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซค์งานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างธุรการประจำไซค์งานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 9,000 ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
จัดทำเอกสาร รายงานความก้าวหน้าของงาน
1.) จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำวัน (daily report)
: ติดตามความก้าวหน้าของงานว่าตามแผนงานที่วางแผนไว้หรือไม่ ระบุอุปสรรค์และปัญหาในแต่ละวัน
2.) จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ (weekly report)
: ติดตามความก้าวหน้าของงาน วิเคราะห์ปัญหา และ ระบุแนวทางการแก้ไข
3.) จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (monthly report)
: สรุปรายการก้าวหน้าของงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดในเดือนนั้น พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107823

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำออฟฟิต

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำออฟฟิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
คิดปริมาณงานเพิ่มลดของโครงการ
ทำเบิกจ่ายงานผู้รับเหมา
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107820

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนเเบบงานระบบไฟฟ้าประปา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนเเบบงานระบบไฟฟ้าประปา

งานประจำ : เงินเดือน 18000ขึ้นไปหรือตามป

งานประจำ : 18000ขึ้นไปหรือตามป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
เขียนเเบบ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107830

ตำแหน่งงานว่างช่างก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างช่างก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 9000ขึ้นไป

งานประจำ : 9000ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ช่างปูนช่างไม้ทำงานก่อสร้าง
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107825

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 9000ขึ้นไป

งานประจำ : 9000ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ผู้ช่วยช่างไฟเดินสายร้อยท่อ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107835

ตำแหน่งงานว่างโฟร์เเมนงานสถาปัตย์

ตำแหน่งงานว่างโฟร์เเมนงานสถาปัตย์

งานประจำ : เงินเดือน 18000บาทขึ้นไปขึ้นอ

งานประจำ : 18000บาทขึ้นไปขึ้นอ ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
- ควบคุมหน้างานก่อสร้าง
- ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
- ควบคุมปริมาณการใช้วัสดุหน้างาน
- ควบคุมคุณภาพงาน
- รวมถึงควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107833

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000-18000

งานประจำ : 12000-18000 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคารงานก่อสร้าง
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107832

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเเละเช็คสต๊อคสโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเเละเช็คสต๊อคสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
- เช็คสต็อกประจำเดือน
-เช็คเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้างาน
- เช็คทรัพย์สินบริษัท พร้อมบันทึกข้อมูล

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107836

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาประจำไซต์งาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาประจำไซต์งาน

งานประจำ : เงินเดือน 35000 ขึ้นไป

งานประจำ : 35000 ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ดูหน้างานให้เป็นไปตามเเบบเเละเเก้ไขปัญหาหน้างานสามารถเเก้ไขเเบบเเละสเก็ตเคลียร์ปัญหาให้หน้างานทำงานได้
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107834

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายจัดซื้องานระบบไฟฟ้าปะปา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายจัดซื้องานระบบไฟฟ้าปะปา

งานประจำ : เงินเดือน 15000ขึ้นไป

งานประจำ : 15000ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
1.เปรียบเทียบราคาเเละทำใบจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหน้างานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าประปา
2.ตัดสต๊อกควบคุมสโตว์เก็บวัสดุ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107821

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 17000ขึ้นไป

งานประจำ : 17000ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ตรวจสอบเเละซ่อมเครื่องจักรรถเเมคโฮ รถหกล้อเฮี๊ยบ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107839

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
วางผังโครงการ รายการคำนวนค่าพิกัดได้ ควบคุมงานดินได้ วางระดับได้

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107822

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 25000 ขึ้นไป

งานประจำ : 25000 ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ตรวจสอบ วางเเผน เขียนเเบบให้หน้างาน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107828

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้้งเเอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้้งเเอร์

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ติดตั้งเเอร์ ฝังท่อในผนัง

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107829

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบประปา

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบประปา

งานประจำ : เงินเดือน 18000ขึ้นไปขึ้นอยู่

งานประจำ : 18000ขึ้นไปขึ้นอยู่ ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ดูงานระบบประปาสุขาภิบาลให้เป็นไปตามเเบบ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107837

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนShopdrawing

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนShopdrawing

งานประจำ : เงินเดือน 22000-28000

งานประจำ : 22000-28000 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
เขียนเเบบเพื่อให้หน้างานก่อสร้างทำงาน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต