ภูเก็ต กะทู้ หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภูเก็ต กะทู้ หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภูเก็ต กะทู้ หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ภูเก็ต กะทู้ หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ภูเก็ต Ø
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 39468 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 136714

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่/Kp

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่/Kp

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิ-ประสบการณ

งานประจำ : ตามวุฒิ-ประสบการณ ภูเก็ต กะทู้
-ดูแลอาคารสถานที่ต่างๆที่ชำรุด
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการเข้ามาซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร/พื้นที่ของโรงเรียน
-บริหารและจัดการนักการภารโรงและแม่บ้านอย่างเหมาะสม
-ดูแลงานสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์
-หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136465

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ KK

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ KK

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
-ขับรถรับส่งนักเรียน เช้า-เย็น
-ดูแล บำรุงรักษายานพาหนะได้เป็นอย่างดี


หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134639

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย_Kp

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย_Kp

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134160

ตำแหน่งงานว่างThai-Foreign Coordinator / Kp

ตำแหน่งงานว่างThai-Foreign Coordinator / Kp

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย แปลเอกสาร และติดต่อประสานงานระหว่างครูไทยและครูชาวต่างชาติ
ตรวจคุณภาพการเรียนการสอนและวัดผล บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระฯ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131401

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูเเลความปลอดภัยในเวลาทำงาน(จป)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูเเลความปลอดภัยในเวลาทำงาน(จป)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ดูเเลควบคุมการทำงานใหเป็นไปด้วยความปลอดภัย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131402

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 35000ขึ้นไป

งานประจำ : 35000ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
สามารถเเก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเเบบก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้จริง
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131399

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คคนงาน (เช็คเกอร์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คคนงาน (เช็คเกอร์)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
- ตรวจเช็คคนงานภายในไซด์งานก่อสร้างที่ขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละวัน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128607

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Admin Fanpage ดูเเลลูกค้า ร้านจำหน่ายกระเบื้อง

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Admin Fanpage ดูเเลลูกค้า ร้านจำหน่ายกระเบื้อง

งานประจำ : เงินเดือน 15000ขึ้นไป

งานประจำ : 15000ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายไซค์งานเมื่อร้านค้าวางบิลเเละทำหักณที่จ่ายออกบิลภาษีเช็ครายการทำเงินเดือนพนักงาน สามารถใช้โปรเเกรมเอ็กเพลสได้
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127490

ตำแหน่งงานว่างReception เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / Ks

ตำแหน่งงานว่างReception เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / Ks

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต กะทู้
- ปะชาสัมพันธ์ ประสานงานสื่อสารให้ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลค่าเล่าเรียน และข้อมูลอื่นๆ , ประสานงานให้ข้อมูลด้านการเรียนและติดต่อกับผู้ปกครอง
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127371

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 35,000

งานประจำ : 20,000 - 35,000 ภูเก็ต กะทู้ กมลา
1. บันทึกรายงานการประชุม
2. ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
3. นัดหมาย ติดตามงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127361

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 11,000

งานประจำ : 9,000 - 11,000 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
รับของ - จ่ายของ ภายในสโตร์ , ตัดสต๊อกสินค้า , และเช็คสินค้าคงเหลือภายในสโตร์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127192
No: 127192 ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำเครื่องเล่น (เพศ ชาย) ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง
LaserBattle

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำเครื่องเล่น (เพศ ชาย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำเครื่องเล่น (เพศ ชาย)

งานประจำ : เงินเดือน 14000 ขึ้นไป

งานประจำ : 14000 ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง
พนักงานประจำเครื่องเล่น (ตู้เกมส์หยอดเหรียญ และเกมส์Virtual Reality หรือ VR)
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125147

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ประจำโรงเรียนขจรเกียรติถลาง) KT

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ประจำโรงเรียนขจรเกียรติถลาง) KT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ด่วนๆ !
แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง
- ดูแลความสะอาดโถงอาคาร
- ดูแลความสะอาดห้องน้ำ
- งานแม่บ้านเบื้องต้น
เงินเดือนเริ่มต้น 10,000-11,000
สวัสดิการ ประกันสังคม อาหารกลางวัน เสื้อยูนิฟอร์ม
วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123631

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว/โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา KS

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว/โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา KS

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิ-ประสบการณ

งานประจำ : ตามวุฒิ-ประสบการณ ภูเก็ต กะทู้
ทำอาหาร ตามเมนู ประจำวัน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123432

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว KP

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว KP

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
- จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ เพื่อประกอบอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- ประกอบอาหารให้กับ ครู-นักเรียน-บุคลากรฯ ภายในโรงเรียน
- ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์และสภาพภายในห้องครัว ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123607

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา KS

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา KS

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
- ขับรถรับส่งนักเรียนเช้า-เย็น
- ขับรถพาคุณครูออกนอกสถานที่หากมีภารกิจนอกสถานที่
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123433

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/Kp

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/Kp

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
- ขับรถตู้รับส่งนักเรียน ตามเส้นทางและเวลาที่กำหนด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122862

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน (KT) โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน (KT) โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
-ขับรถรับส่งนักเรียน เช้า - เย็น
-ดูแล ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถตู้รับส่งนักเรียน
- ช่วยงานฝ่ายอาคารสถานที่
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 121592

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ (KS)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ (KS)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
ดูแลร้านกาแฟโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และในเครือ ทั้งงานขาย จัดสรรเมนู การคีย์ข้อมูลลงระบบสั่งซื้อ สรุปยอดขาย วางแผนโปรโมทเมนูใหม่ๆ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121514

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
1.บันทึกรายการ ภาษีซื้อ - ภาษีขาย (ยื่น ภงด.3,53 และภาษีซื้อ - ขายผ่านเน็ต)
2.ตรวจสอบเอกสารทำจ่ายเงินร้านค้า,ผรม.
3.ปิดงบภายในบริษัท
4.ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต