ภูเก็ต งานประจำ ภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภูเก็ต งานประจำ ภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภูเก็ต งานประจำ ภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ภูเก็ต งานประจำ ภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ภูเก็ต Ø
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 39434 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 137224

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลังสินค้า/โกดังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลังสินค้า/โกดังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
1.ดูแลและควบคุมการจัดส่งหนังสือ/ครุภัณฑ์
2.ดูแลงานและความเรียบร้อยในส่วนคลังสินค้า
3.จัดทำรายงานความคืบหน้าการจัดส่งสินค้า

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 137223

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประจำคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประจำคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
1.ดูแลและประสานงานภายในและต่างแผนก
2.จัดทำรายงาน ข้อมูล ภายในแผนก และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 137174

ตำแหน่งงานว่างAccount Payable Supervisor

ตำแหน่งงานว่างAccount Payable Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 20000 - 25000

งานประจำ : 20000 - 25000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137173

ตำแหน่งงานว่างAdmin

ตำแหน่งงานว่างAdmin

งานประจำ : เงินเดือน 65000 - 70000

งานประจำ : 65000 - 70000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136714

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่/Kp

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่/Kp

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิ-ประสบการณ

งานประจำ : ตามวุฒิ-ประสบการณ ภูเก็ต กะทู้
-ดูแลอาคารสถานที่ต่างๆที่ชำรุด
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการเข้ามาซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร/พื้นที่ของโรงเรียน
-บริหารและจัดการนักการภารโรงและแม่บ้านอย่างเหมาะสม
-ดูแลงานสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์
-หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136519

ตำแหน่งงานว่างDraftman

ตำแหน่งงานว่างDraftman

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136520

ตำแหน่งงานว่างEngineer Manager

ตำแหน่งงานว่างEngineer Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136465

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ KK

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ KK

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
-ขับรถรับส่งนักเรียน เช้า-เย็น
-ดูแล บำรุงรักษายานพาหนะได้เป็นอย่างดี


หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136351

ตำแหน่งงานว่าง3D Animator and 3D Perspective

ตำแหน่งงานว่าง3D Animator and 3D Perspective

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
- Work at Utopia Construction Group
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136265

ตำแหน่งงานว่างDirector IT Infrastructure

ตำแหน่งงานว่างDirector IT Infrastructure

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
- Work at Head Office
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136266

ตำแหน่งงานว่างTraining Officer

ตำแหน่งงานว่างTraining Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
- Work at Head office
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136267

ตำแหน่งงานว่างSales Manager

ตำแหน่งงานว่างSales Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
- Generate room revenue in wholesale & group leisure segment, creating hotel reputation with good service and product and assisting to provide sales action plan & strategies.
- Establish parameters, quotes and negotiate prices and seals contract.
- Maintain current accounts, contact, activity and business details.
- Identify new potential accounts and establish working opportunities with them solution-driven and problem solver.
- Coordinate with concern department to ensure good services pro
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135960

ตำแหน่งงานว่างช่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างช่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก ภูเก็ต
สามารถใช้งานเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135770

ตำแหน่งงานว่างIT Manager

ตำแหน่งงานว่างIT Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
- Work at Utopia Karon
- Pre-opening Hotel
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135771

ตำแหน่งงานว่างArchitect & Interior Design

ตำแหน่งงานว่างArchitect & Interior Design

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
- Sketch preliminary design plans , including electrical,Mechanical,Plumbing and sanitary layout and consider how the space will be used or how people will move through the space.
- Specify materials and furnishings, such as lighting,furniture,wall finishes,flooring and plumbing fixtures.
- Prepare final plan,using computer applications.
- Create a timeline for the interior design project and estimate project cost.
- Place orders for materials and oversee installing the design element.
- Vi
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135323

ตำแหน่งงานว่างFinance Manager

ตำแหน่งงานว่างFinance Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
- Work at Utopia Central
- Pre-opening Hotel
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135322

ตำแหน่งงานว่างFood & Beverage Manager

ตำแหน่งงานว่างFood & Beverage Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
- Work at Utopia Karon
- Pre-opening Hotel
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135320

ตำแหน่งงานว่างExecutive Housekeeper

ตำแหน่งงานว่างExecutive Housekeeper

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
- Work at Utopia Karon
- Pre-opening Hotel
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135321

ตำแหน่งงานว่างExecutive Chef

ตำแหน่งงานว่างExecutive Chef

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
- Work at Utopia Karon
- Pre-opening Hotel
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134639

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย_Kp

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย_Kp

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต