ภูเก็ต ภูเก็ต กะทู้ หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภูเก็ต ภูเก็ต กะทู้ หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภูเก็ต ภูเก็ต กะทู้ หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ภูเก็ต ภูเก็ต กะทู้ หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ภูเก็ต Ø
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 39433 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 136714

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่/Kp

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่/Kp

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิ-ประสบการณ

งานประจำ : ตามวุฒิ-ประสบการณ ภูเก็ต กะทู้
-ดูแลอาคารสถานที่ต่างๆที่ชำรุด
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการเข้ามาซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร/พื้นที่ของโรงเรียน
-บริหารและจัดการนักการภารโรงและแม่บ้านอย่างเหมาะสม
-ดูแลงานสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์
-หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136465

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ KK

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ KK

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
-ขับรถรับส่งนักเรียน เช้า-เย็น
-ดูแล บำรุงรักษายานพาหนะได้เป็นอย่างดี


หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134639

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย_Kp

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย_Kp

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134160

ตำแหน่งงานว่างThai-Foreign Coordinator / Kp

ตำแหน่งงานว่างThai-Foreign Coordinator / Kp

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย แปลเอกสาร และติดต่อประสานงานระหว่างครูไทยและครูชาวต่างชาติ
ตรวจคุณภาพการเรียนการสอนและวัดผล บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระฯ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131401

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูเเลความปลอดภัยในเวลาทำงาน(จป)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูเเลความปลอดภัยในเวลาทำงาน(จป)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ดูเเลควบคุมการทำงานใหเป็นไปด้วยความปลอดภัย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131402

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 35000ขึ้นไป

งานประจำ : 35000ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
สามารถเเก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเเบบก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้จริง
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131399

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คคนงาน (เช็คเกอร์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คคนงาน (เช็คเกอร์)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
- ตรวจเช็คคนงานภายในไซด์งานก่อสร้างที่ขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละวัน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128607

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Admin Fanpage ดูเเลลูกค้า ร้านจำหน่ายกระเบื้อง

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Admin Fanpage ดูเเลลูกค้า ร้านจำหน่ายกระเบื้อง

งานประจำ : เงินเดือน 15000ขึ้นไป

งานประจำ : 15000ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายไซค์งานเมื่อร้านค้าวางบิลเเละทำหักณที่จ่ายออกบิลภาษีเช็ครายการทำเงินเดือนพนักงาน สามารถใช้โปรเเกรมเอ็กเพลสได้
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127490

ตำแหน่งงานว่างReception เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / Ks

ตำแหน่งงานว่างReception เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / Ks

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต กะทู้
- ปะชาสัมพันธ์ ประสานงานสื่อสารให้ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลค่าเล่าเรียน และข้อมูลอื่นๆ , ประสานงานให้ข้อมูลด้านการเรียนและติดต่อกับผู้ปกครอง
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127371

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 35,000

งานประจำ : 20,000 - 35,000 ภูเก็ต กะทู้ กมลา
1. บันทึกรายงานการประชุม
2. ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
3. นัดหมาย ติดตามงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127361

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 11,000

งานประจำ : 9,000 - 11,000 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
รับของ - จ่ายของ ภายในสโตร์ , ตัดสต๊อกสินค้า , และเช็คสินค้าคงเหลือภายในสโตร์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127192
No: 127192 ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำเครื่องเล่น (เพศ ชาย) ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง
LaserBattle

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำเครื่องเล่น (เพศ ชาย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำเครื่องเล่น (เพศ ชาย)

งานประจำ : เงินเดือน 14000 ขึ้นไป

งานประจำ : 14000 ขึ้นไป ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง
พนักงานประจำเครื่องเล่น (ตู้เกมส์หยอดเหรียญ และเกมส์Virtual Reality หรือ VR)
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125147

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ประจำโรงเรียนขจรเกียรติถลาง) KT

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ประจำโรงเรียนขจรเกียรติถลาง) KT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ด่วนๆ !
แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง
- ดูแลความสะอาดโถงอาคาร
- ดูแลความสะอาดห้องน้ำ
- งานแม่บ้านเบื้องต้น
เงินเดือนเริ่มต้น 10,000-11,000
สวัสดิการ ประกันสังคม อาหารกลางวัน เสื้อยูนิฟอร์ม
วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123631

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว/โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา KS

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว/โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา KS

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิ-ประสบการณ

งานประจำ : ตามวุฒิ-ประสบการณ ภูเก็ต กะทู้
ทำอาหาร ตามเมนู ประจำวัน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123432

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว KP

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว KP

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
- จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ เพื่อประกอบอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- ประกอบอาหารให้กับ ครู-นักเรียน-บุคลากรฯ ภายในโรงเรียน
- ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์และสภาพภายในห้องครัว ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123607

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา KS

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา KS

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
- ขับรถรับส่งนักเรียนเช้า-เย็น
- ขับรถพาคุณครูออกนอกสถานที่หากมีภารกิจนอกสถานที่
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123433

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/Kp

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/Kp

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
- ขับรถตู้รับส่งนักเรียน ตามเส้นทางและเวลาที่กำหนด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122862

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน (KT) โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน (KT) โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
-ขับรถรับส่งนักเรียน เช้า - เย็น
-ดูแล ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถตู้รับส่งนักเรียน
- ช่วยงานฝ่ายอาคารสถานที่
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 121592

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ (KS)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ (KS)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
ดูแลร้านกาแฟโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และในเครือ ทั้งงานขาย จัดสรรเมนู การคีย์ข้อมูลลงระบบสั่งซื้อ สรุปยอดขาย วางแผนโปรโมทเมนูใหม่ๆ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121514

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
1.บันทึกรายการ ภาษีซื้อ - ภาษีขาย (ยื่น ภงด.3,53 และภาษีซื้อ - ขายผ่านเน็ต)
2.ตรวจสอบเอกสารทำจ่ายเงินร้านค้า,ผรม.
3.ปิดงบภายในบริษัท
4.ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต