ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ภูเก็ต Ø
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5613 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 109297

ตำแหน่งงานว่างWax Therapist

ตำแหน่งงานว่างWax Therapist

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
บริษัท ธนันท์ธิรา จำกัด
ประกอบธุรกิจ Wax กำจัดขน เพื่อเสริมสวย รับ Franchise จาก Strip - Ministry of Waxing ซาลอนกำจัดขนระดับโลก ในประเทศไทย มี 3 สาขา ที่ Central Embassy, Emquatier, Siam Discovery และกำลังเติบโต
*Strip-Ministry of Waxing มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีต้นกำเนิดจาก ประเทศ Singapore
**Strip จะเปิดสาขาที่ ภูเก็ต แห่งแรกที่ Porto de Phuket ห้าง Central ที่บริเวณเชิงทะเล ทางเข้า Laguna Phuket
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108866

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง/ช่างแอร์/ช่างไฟ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง/ช่างแอร์/ช่างไฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา
ซ่อมแซมเครื่องทำความเย็น ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108470

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ กราฟิกดีไซน์ ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ กราฟิกดีไซน์ ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาดของฝ่ายการตลาดและบริษัท
2 สร้างสรรค์และออกแบบงานให้สวยงาม ตรงตามข้อกำหนด สามารถนำไปใช้จริงได้
3 พัฒนาออกแบบรูปลักษณ์สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของฝ่ายการตลาด
4 ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย
5 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
6 ดูแลรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก และ Suppiers อื่นๆ
7 ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อของโครงการต่างๆ ที่ได้รับม
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103908

ตำแหน่งงานว่างโปรเจคไซท์ (ประจำ บริษัท ธนา จำกัด (กะรน))

ตำแหน่งงานว่างโปรเจคไซท์ (ประจำ บริษัท ธนา จำกัด (กะรน))

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป พิจารณาพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้
- สามารถเขียนแบบ ดูแบบ และประเมินราคาได้
- มีความรู้ด้านกระจก และอลูมิเนียม
- มีความเป็นผู้นำ
- สามารถขับรถยนต์ได้

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104029

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค/ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง (สนง.ภูเก็ต) ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค/ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง (สนง.ภูเก็ต) ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต
ซ่อมบำรุงในโครงการ
เกี่ยวกับระบบน้ำ ไฟฟ้า ประปา ช่างไม้
- สามารถดูแลงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
- มีความขยัน-อดทน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103902

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าจัดซื้อ-สโตร์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าจัดซื้อ-สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ / จัดจ้าง อย่างน้อย 5 ปี
- วางแผนบริหารจัดการงานจัดซื้อ / จัดจ้าง สินค้าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานและโรงงานแปรรูป
กระจก ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ควบคุมปริมาณการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้อยู่ในขอบเขต ตามนโยบายของบริษัท
- สามารถแก้ปัญหาและทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
- บริหาร ควบคุมดูแล ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในแผนก
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์บริหารงานจัดซื้อ / จัดจ้าง คลังสินค้า โรงงานแปรรูปกระจ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 103904

ตำแหน่งงานว่างQC ควบคุมคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างQC ควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีความละเอียด รอบคอบ และความระมัดระวังในการทำงาน
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้พื้นฐานและสามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้ เช่น word excel
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือเข้าใจขั้นตอนการตรวจเช็คสินค้า
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน มอก. กระจกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103909

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน งานฝ้า งานกระจก (ประจำ บริษัท ธนา จำกัด (กะรน))

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน งานฝ้า งานกระจก (ประจำ บริษัท ธนา จำกัด (กะรน))

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปี ขึ้นไป พิจารณาพิเศษ
- มีความรู้ด้านฝ้าเพดาน หรืองานกระจก
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้
- สามารถขับรถยนต์ได้

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103903

ตำแหน่งงานว่างQA ประกันคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างQA ประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- ตรวจสอบคุณภาพกระจกที่ผ่านกระบวนการล้าง ต้องมีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
- ติดตามงานให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
- บันทึกและจัดเก็บผลการตรวจสอบเพื่อสามารถทวนสอบได้
- มีความละเอียดในการบันทึกรายงาน
- มีทักษะในโปรแกรมพื้นฐาน Word, E-mail เป็นต้น
- ถนัดโปรแกรม Excel (เนื่องจากต้องลงตัวเลขใน Excel)
- มีความรับผิดชอบกับงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103899

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และบริหารทีมงาน
- มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีความรู้การจัดการในมาตรฐาน มอก.และ ISO
- มีประสบการณ์ด้านบริหารโรงงานมา (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103905

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- บันทึก Check sheet ประจำวัน/ ประจำเดือน
- ตรวจสอบ , บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำและบันทึกประวัติเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน
- จัดเก็บอะไหล่เครื่องจักรทุกตัว
- มีความระมัดระวังในการทำงาน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103907

ตำแหน่งงานว่างพนักงานไลน์ผลิต (ตัด/เจียร/เจาะบาก/เครื่องล้าง/เตาอบเทมเปอร์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานไลน์ผลิต (ตัด/เจียร/เจาะบาก/เครื่องล้าง/เตาอบเทมเปอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีคนสอนงานให้
- มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบกับงาน ระมัดระวังในการทำงาน
- หากมีประสบการณ์โรงงานแปรรูปกระจก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 103906

ตำแหน่งงานว่างเช็คเกอร์

ตำแหน่งงานว่างเช็คเกอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- เช็คสินค้าก่อนส่ง
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
- ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา
- มีความรอบคอบ ขยัน และอดทน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104028

ตำแหน่งงานว่างธุรการการเงิน (สนง.ภูเก็ต)**ด่วน**

ตำแหน่งงานว่างธุรการการเงิน (สนง.ภูเก็ต)**ด่วน**

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000 บาท

งานประจำ : 10,000-12,000 บาท ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการเงิน ไปแบงค์ จ่ายเช็ค ทำเบิกงวดผู้รับเหมาและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103901

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีความเข้าใจในระบบ HRM, HRD และสามารถจัดการเรื่องเอกสาร HR ได้ทั้งระบบ
- มีความรู้เรื่องประกันสังคม และกฎหมายแรงงานต่างด้าว / MOU (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ด้าน Recruitement และ Training ได้
- มีทักษะใช้โปรแกรม Time Attendant และ ACCPayroll ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะในโปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103900

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- กำหนดกลยุทธ์วางแผน ด้านการขาย วิเคราะห์ และวางแผนควบคุมการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
- พัฒนางานเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
- เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- ประชุมให้คำปรึกษากับทีมงานฝ่ายขาย
- ติดตามยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทฯ
- รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และลูกค้า
- ทำงานภายใ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104030

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การขายบ้าน ประจำสำนักงานภูเก็ต ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การขายบ้าน ประจำสำนักงานภูเก็ต ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+คอมมิชชั่น

งานประจำ : 10,000+คอมมิชชั่น ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต
1.วางแผนส่งเสริมการขาย และปฏิบัติตามแผนการขายในด้านรา วิธีการขาย ช่องทางการขาย และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.ดำเนินการเสนอขาย การต้อนรับ ให้ข้อมูลสินค้า จนปิดการขาย
3.การสื่อสารกับลูกค้าในการสร้างความรู้ในสินค้า บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้น
4.เสาะหาช่องทางจำหน่ายที่มีศักยภาพเพื่อช่วยในการพลักดันการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
5.ควบคุมการบริหารงานด้านธุรการขาย ในการจัดทำเอกสารขาย และ นัดลูกค้ามาเซ็นสัญญา
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101823

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา
ส่งสินค้าให้ลูกค้าตามสถานที่ที่บริษัท จัดสรรงาน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 101479

ตำแหน่งงานว่างSale งบประมาณ จ.นครศรีธรรมราช

ตำแหน่งงานว่างSale งบประมาณ จ.นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
- นำเสนอขายหนังสือ แบบเรียน, หนังสือความรู้, สื่อดิจิตัล, สื่อการเรียน การสอนอื่นๆ ให้กับสถารศึกษา
- เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา หรือ ตัวแทนจำหน่าย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100907

ตำแหน่งงานว่างธุรการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างธุรการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีความละเอียดรอบคอบกับการทำงาน
- มีทักษะในโปรแกรมพื้นฐาน Word, E-mail เป็นต้น
- ถนัดโปรแกรม Excel (เนื่องจากต้องลงตัวเลขใน Excel)
- ออกสติ๊กเกอร์ เพื่อเอางานเข้าในไลน์ผลิต
- มีความรับผิดชอบกับงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต