ภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ภูเก็ต Ø
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5613 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108866

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง/ช่างแอร์/ช่างไฟ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง/ช่างแอร์/ช่างไฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา
ซ่อมแซมเครื่องทำความเย็น ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108470

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ กราฟิกดีไซน์ ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ กราฟิกดีไซน์ ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาดของฝ่ายการตลาดและบริษัท
2 สร้างสรรค์และออกแบบงานให้สวยงาม ตรงตามข้อกำหนด สามารถนำไปใช้จริงได้
3 พัฒนาออกแบบรูปลักษณ์สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของฝ่ายการตลาด
4 ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย
5 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
6 ดูแลรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก และ Suppiers อื่นๆ
7 ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อของโครงการต่างๆ ที่ได้รับม
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107837

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนShopdrawing

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนShopdrawing

งานประจำ : เงินเดือน 22000-28000

งานประจำ : 22000-28000 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
เขียนเเบบเพื่อให้หน้างานก่อสร้างทำงาน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103908

ตำแหน่งงานว่างโปรเจคไซท์ (ประจำ บริษัท ธนา จำกัด (กะรน))

ตำแหน่งงานว่างโปรเจคไซท์ (ประจำ บริษัท ธนา จำกัด (กะรน))

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป พิจารณาพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้
- สามารถเขียนแบบ ดูแบบ และประเมินราคาได้
- มีความรู้ด้านกระจก และอลูมิเนียม
- มีความเป็นผู้นำ
- สามารถขับรถยนต์ได้

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104029

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค/ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง (สนง.ภูเก็ต) ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค/ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง (สนง.ภูเก็ต) ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต
ซ่อมบำรุงในโครงการ
เกี่ยวกับระบบน้ำ ไฟฟ้า ประปา ช่างไม้
- สามารถดูแลงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
- มีความขยัน-อดทน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103902

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าจัดซื้อ-สโตร์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าจัดซื้อ-สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ / จัดจ้าง อย่างน้อย 5 ปี
- วางแผนบริหารจัดการงานจัดซื้อ / จัดจ้าง สินค้าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานและโรงงานแปรรูป
กระจก ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ควบคุมปริมาณการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้อยู่ในขอบเขต ตามนโยบายของบริษัท
- สามารถแก้ปัญหาและทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
- บริหาร ควบคุมดูแล ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในแผนก
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์บริหารงานจัดซื้อ / จัดจ้าง คลังสินค้า โรงงานแปรรูปกระจ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 103904

ตำแหน่งงานว่างQC ควบคุมคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างQC ควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีความละเอียด รอบคอบ และความระมัดระวังในการทำงาน
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้พื้นฐานและสามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้ เช่น word excel
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือเข้าใจขั้นตอนการตรวจเช็คสินค้า
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน มอก. กระจกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103909

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน งานฝ้า งานกระจก (ประจำ บริษัท ธนา จำกัด (กะรน))

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน งานฝ้า งานกระจก (ประจำ บริษัท ธนา จำกัด (กะรน))

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปี ขึ้นไป พิจารณาพิเศษ
- มีความรู้ด้านฝ้าเพดาน หรืองานกระจก
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้
- สามารถขับรถยนต์ได้

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103903

ตำแหน่งงานว่างQA ประกันคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างQA ประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- ตรวจสอบคุณภาพกระจกที่ผ่านกระบวนการล้าง ต้องมีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
- ติดตามงานให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
- บันทึกและจัดเก็บผลการตรวจสอบเพื่อสามารถทวนสอบได้
- มีความละเอียดในการบันทึกรายงาน
- มีทักษะในโปรแกรมพื้นฐาน Word, E-mail เป็นต้น
- ถนัดโปรแกรม Excel (เนื่องจากต้องลงตัวเลขใน Excel)
- มีความรับผิดชอบกับงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103899

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และบริหารทีมงาน
- มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีความรู้การจัดการในมาตรฐาน มอก.และ ISO
- มีประสบการณ์ด้านบริหารโรงงานมา (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103905

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- บันทึก Check sheet ประจำวัน/ ประจำเดือน
- ตรวจสอบ , บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำและบันทึกประวัติเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน
- จัดเก็บอะไหล่เครื่องจักรทุกตัว
- มีความระมัดระวังในการทำงาน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103907

ตำแหน่งงานว่างพนักงานไลน์ผลิต (ตัด/เจียร/เจาะบาก/เครื่องล้าง/เตาอบเทมเปอร์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานไลน์ผลิต (ตัด/เจียร/เจาะบาก/เครื่องล้าง/เตาอบเทมเปอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีคนสอนงานให้
- มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบกับงาน ระมัดระวังในการทำงาน
- หากมีประสบการณ์โรงงานแปรรูปกระจก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 103906

ตำแหน่งงานว่างเช็คเกอร์

ตำแหน่งงานว่างเช็คเกอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- เช็คสินค้าก่อนส่ง
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
- ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา
- มีความรอบคอบ ขยัน และอดทน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104028

ตำแหน่งงานว่างธุรการการเงิน (สนง.ภูเก็ต)**ด่วน**

ตำแหน่งงานว่างธุรการการเงิน (สนง.ภูเก็ต)**ด่วน**

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000 บาท

งานประจำ : 10,000-12,000 บาท ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการเงิน ไปแบงค์ จ่ายเช็ค ทำเบิกงวดผู้รับเหมาและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103901

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีความเข้าใจในระบบ HRM, HRD และสามารถจัดการเรื่องเอกสาร HR ได้ทั้งระบบ
- มีความรู้เรื่องประกันสังคม และกฎหมายแรงงานต่างด้าว / MOU (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ด้าน Recruitement และ Training ได้
- มีทักษะใช้โปรแกรม Time Attendant และ ACCPayroll ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะในโปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103900

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- กำหนดกลยุทธ์วางแผน ด้านการขาย วิเคราะห์ และวางแผนควบคุมการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
- พัฒนางานเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
- เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- ประชุมให้คำปรึกษากับทีมงานฝ่ายขาย
- ติดตามยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทฯ
- รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และลูกค้า
- ทำงานภายใ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104030

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การขายบ้าน ประจำสำนักงานภูเก็ต ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การขายบ้าน ประจำสำนักงานภูเก็ต ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+คอมมิชชั่น

งานประจำ : 10,000+คอมมิชชั่น ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต
1.วางแผนส่งเสริมการขาย และปฏิบัติตามแผนการขายในด้านรา วิธีการขาย ช่องทางการขาย และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.ดำเนินการเสนอขาย การต้อนรับ ให้ข้อมูลสินค้า จนปิดการขาย
3.การสื่อสารกับลูกค้าในการสร้างความรู้ในสินค้า บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้น
4.เสาะหาช่องทางจำหน่ายที่มีศักยภาพเพื่อช่วยในการพลักดันการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
5.ควบคุมการบริหารงานด้านธุรการขาย ในการจัดทำเอกสารขาย และ นัดลูกค้ามาเซ็นสัญญา
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103509

ตำแหน่งงานว่างActivity Coordinator (KS)

ตำแหน่งงานว่างActivity Coordinator (KS)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
ประสานงานและจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 103385

ตำแหน่งงานว่างTour Information

ตำแหน่งงานว่างTour Information

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก ภูเก็ต
ขายทัวร์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103033

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำร้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
ดูแลเชียร์ขายสินค้า นำเสนอขายสินค้าในแผนก ดุแลสต็อค จัดเรียงสินค้าให้สวยงาม ให้ข้อมูลลูกค้า

-รายละเอียดรายได้-
1. เงินเดือนประจำ
2. ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย
3. เบี้ยขยัน
4. เบี้ยขยันจากการขายสินค้าพิเศษ
5. ผ่านทดลองงานปรับเงินเดือนให้
6. โบนัสประจำปี

เวลาปฏิบัติงาน
08:00 - 17.00 น. หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต