ภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ภูเก็ต Ø
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 39451 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 134407

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134306

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การขายบ้าน ประจำสำนักงานภูเก็ต ด่วน!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การขายบ้าน ประจำสำนักงานภูเก็ต ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+คอมมิชชั่น

งานประจำ : 10,000+คอมมิชชั่น ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต
1.วางแผนส่งเริมการขาย และปฏิบัติตามแผนการขายในด้านราคา วิธีการขาย ช่องทางการขาย และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.ดำเนินการเสนอขาย การต้อนรับ ให้ข้อมูลสินค้า จนปิดการขาย
3.การสื่อสารกับลูกค้าในการสร้างความรู้ในสินค้า บริการ เพื่อสร้างความพึ่งพอใจ และทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้น
4.เสาะหาช่องทางจำหน่ายที่มีศักยภาพเพื่อช่วยในการพลักดันการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
5.ควบคุมการบริหารงานด้านธุรการขาย ในการจัดทำเอกสารขาย และนัดลูกค้ามาเซ็นสัญญา
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134160

ตำแหน่งงานว่างThai-Foreign Coordinator / Kp

ตำแหน่งงานว่างThai-Foreign Coordinator / Kp

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต กะทู้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย แปลเอกสาร และติดต่อประสานงานระหว่างครูไทยและครูชาวต่างชาติ
ตรวจคุณภาพการเรียนการสอนและวัดผล บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระฯ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133825

ตำแหน่งงานว่างReservation Agent (Chinese)

ตำแหน่งงานว่างReservation Agent (Chinese)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133734

ตำแหน่งงานว่างGroup Director Chief Engineer

ตำแหน่งงานว่างGroup Director Chief Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133735

ตำแหน่งงานว่างGroup Director Purchasing & Asset Management

ตำแหน่งงานว่างGroup Director Purchasing & Asset Management

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133737

ตำแหน่งงานว่างSecurity Manager

ตำแหน่งงานว่างSecurity Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133714

ตำแหน่งงานว่างGeneral Manager

ตำแหน่งงานว่างGeneral Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133733

ตำแหน่งงานว่างGroup Chief Engineer

ตำแหน่งงานว่างGroup Chief Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133404

ตำแหน่งงานว่างFront Office Manager

ตำแหน่งงานว่างFront Office Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
- Pre-opening Hotel
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133411

ตำแหน่งงานว่างHotel Manager

ตำแหน่งงานว่างHotel Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
- Pre-opening Hotel
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133410

ตำแหน่งงานว่างPool Technician

ตำแหน่งงานว่างPool Technician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
- To ensure to work professionally with other department concerns.
- Attend to repair and maintenance of Pool, Electrical, Plumbing
- Compliances to the Company’s Engineering Standard Operating Policies and Procedures.
- To perform any other duties as assigned by supervisor and Assistant chief Engineering.
- To ensure that swimming pools are cleaned as per hotel schedules and ready to be use at all time.
- Responsible for check chlorine and water condition and stock the chemical every day.
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133400

ตำแหน่งงานว่างFinance Manager

ตำแหน่งงานว่างFinance Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
- Pre-opening Hotel
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133412

ตำแหน่งงานว่างIT Manager

ตำแหน่งงานว่างIT Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
- Pre-opening Hotel
- In-charge two property between Utopia Central & Utopia Kata
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133405

ตำแหน่งงานว่างExecutive Chef

ตำแหน่งงานว่างExecutive Chef

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
- Pre-opening Hotel
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133409

ตำแหน่งงานว่างChief Engineer

ตำแหน่งงานว่างChief Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
- Pre-opening Hotel
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133399

ตำแหน่งงานว่างFood & Beverage Manager

ตำแหน่งงานว่างFood & Beverage Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
- Pre-opening Hotel
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133403

ตำแหน่งงานว่างGroup Director Accounting & Finance

ตำแหน่งงานว่างGroup Director Accounting & Finance

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133408

ตำแหน่งงานว่างHuman Resource Officer

ตำแหน่งงานว่างHuman Resource Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
-
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133401

ตำแหน่งงานว่างExecutive Housekeeper

ตำแหน่งงานว่างExecutive Housekeeper

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ภูเก็ต
- Pre-opening Hotel
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต